Beta

Aktivitetet

Konferenca

Konferenca do të ndodhë në pranverë të vitit 2018 dhe do të jetë pika kulmore e kësaj nismeje. Ajo do të shërbejë si festim i punës së diasporës dhe do të ndihmojë të gjithë personat e përfshirë të reflektojnë për procesin e përfshirjes së diasporës në politikëbërje.